Данс

Мэдээлэл

Хүүхэд

Нэмэлт

Баталгаажуулалт

ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Данс нээлгэх салбар :
Санамж: Зайнаас нээгдсэн данснаас зарлага гаргах тохиолдолд танин баталгаажуулалт хийхийн тулд нэг удаа өөрт ойр байрлах банкны салбарт хандах шаардлагатайг анхаарна уу.

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

/Дансны дугаар таны бөглөсөн хаяг руу илгээгдэх тул та и-мэйл хаягаа үнэн зөв оруулна уу./

Гэрийн хаяг

/Та хүсэлт илгээж буй буюу өнөөдрийн он, сар, өдрийг цаасан дээр бичиж хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хамт барьсан зураг хавсаргахыг анхаарна уу./
/Өргөн өндөр нь 1000 цэгээс ихгүй байх. Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбар./

ТАНЫ ХҮҮХДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

ЯАРАЛТАЙ ҮЕД ХОЛБОО БАРИХ ХҮН

ХАРИЛЦАГЧИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ АСУУЛТ

/Энэхүү баталгаажуулах мэдээлэл нь таныг зайнаас таньж, баталгаажуулах асуулт хариулт болно/

Та эсвэл таны гэр бүл, ойр дотны хүмүүст улс төрд нөлөө бүхий этгээд байдаг/байсан эсэх

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


МЭДЭЭЛЭЛ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Ургийн овог: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Овог: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Нэр: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Регистр: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Хүйс: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Хаяг: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Утасны дугаар: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Улс: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Интернет банкны нэвтрэх нэр: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Нууц асуулт: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Нууц хариулт: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Данс нээлгэх салбар: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Картын дугаар: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Карт идэвхжүүлэх код: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Эрхийн бичгийн дугаар: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Таны зураг:
Сонгосон бүтээгдэхүүний мэдээлэл: [Мэдээлэл оруулаагүй байна]
Зураг дээрх бичгийг оруулна уу: *

ГЭРЭЭ

Гэрээ харагдахгүй байгаа бол энд дарж танилцана уу!