Хүсэлт

Цаг захиалга

Зөвхөн Pilot салбарууд дээр цаг захиалах боломжтой.

Бүх нийтийн амралтын өдрүүдэд салбарууд амрах тул захиалга хүчингүй болохыг анхаарна уу.

Өдөрт 1 удаа утасны дугаараар цаг захиалах боломжтой.