Эрхэм хүндэт харилцагч танаа
Дэлхий дахинд коронавирусын халдварт өвчин (COVID-19) тархаж байгаатай холбоотой үүсээд буй аюултай нөхцөл байдлаас улбаалан орлого буурч, зээлээ төлж чадахгүй нөхцөлд орсон бол зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах боломжтой. Та доорх мэдээллийг бөглөн хүсэлтээ ирүүлснээр бид таны хүсэлтийг хүлээн авч, судлан, эргэн холбогдоно.
Энэхүү хүсэлт нь дараах төрлийн зээл авсан иргэдэд хамааралтай болохыг анхаарна уу. Үүнд:
1. Орон сууцны зээл (Ипотекийн зээлээс бусад)
2. Хялбар зээл
3. Авто зогсоолын зээл
Хэрэв та олон зээлтэй бол зээл тус бүрд зээлийн төрөл үнэн зөв бөглөн хүсэлтийг илгээнэ үү.
Харилцагчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс доорх мэдээллийг зөвхөн үнэн зөв бөглөн ирүүлсэн харилцагчтай эргэн холбогдохыг анхаарна уу.

Зөвхөн үндсэн зээлдэгчийн мэдээллийг бөглөнө үү.
Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл