Эрхэм хүндэт харилцагч танаа
Дэлхий дахинд коронавирусын халдварт өвчин (COVID-19) тархаж байгаатай холбоотой үүсээд буй аюултай нөхцөл байдлаас улбаалан орлого буурч, хэрэглээний зээлээ төлж чадахгүй нөхцөлд орсон бол зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах боломжтой. Та доорх мэдээллийг бөглөн хүсэлтээ ирүүлснээр бид таны хүсэлтийг хүлээн авч, судлан, эргэн холбогдоно.
Та өөрийн биеэр зээл авсан салбартаа очиж нэмэлт гэрээ байгуулснаар зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах бөгөөд шимтгэл авахгүй.
Энэхүү хүсэлт нь дараах төрлийн зээл авсан иргэдэд хамааралтай болохыг анхаарна уу. Үүнд:
1. Орон сууцны зээл
2. Цалингийн зээл
3. Автомашины зээл
4. Хялбар зээл
5. Авто зогсоолын зээл
Хэрэв та олон зээлтэй бол зээл тус бүрд зээлийн төрөл болон зээлийн дансны дугаарыг үнэн зөв бөглөн хүсэлтийг илгээнэ үү.
Харилцагчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс доорх мэдээллийг зөвхөн үнэн зөв бөглөн ирүүлсэн харилцагчтай эргэн холбогдохыг анхаарна уу.
МИК-ийн жилийн 8% болон 5%-ийн хүүтэй ипотекийн зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах хүсэлт хүлээн авах хугацаа 2020.04.30-ны өдрөөр дуусгавар болсон тул хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг мэдэгдэе!
Харилцагчийн үндсэн мэдээлэл
Зээлийн мэдээлэл