Prepaid Card  Бүртгүүлэх заавар    
Хэрэглэгчийн бүртгэлийн анкет

Хэрэглэгчийн мэдээлэл
Эцэг/эх/-ийн нэр:
Нэр:
Төрсөн огноо:   ( YYYY/MM/DD )
Хүйс:
Регистрийн №: *
Утас:
Нууц асуулт: *   [ ' ],[ " ] тэмдэгт оруулахгүй
Нууц хариулт: *   [ ' ],[ " ] тэмдэгт оруулахгүй
ХХБ-ны харилцагч эсэх:
Нэвтрэх мэдээлэл
Нэвтрэх нэр: *   Зөвхөн латин үсгээр оруулна уу.
Электрон шуудан: *   [ ' ],[ " ] тэмдэгт оруулахгүй
Нууц үг: *
Нууц үг (дахин оруулна уу): *
Зураг дээрх бичгийг оруулна уу: *
 
  © 2011, Худалдаа Хєгжлийн Банк. МТГ