Түгээмэл асуулт хариулт

Гар утсандаа хормын дотор

Банк хооронд шилжүүлэг хийхэд шууд орох боломжтой юу?

Банк хооронд хийсэн 3 сая төгрөгөөс бага дүнт гүйлгээ шууд орно. 3 сая төгргөөс дээш дүнтэй банк хоорондын гүйлгээ ажлын өдөр 16:00-с өмнө нь хийвэл 2-3 цагийн дараа, 16:00-с хойш хийвэл  дараагийн ажлын өдөр хүлээн авагчийн дансанд ордог.

Банк хоорондын валютын хөрвүүлэгтэй гүйлгээ хийсэн даруйд шууд орох уу?

Банк хоорондын валютын хөрвүүлэгтэй гүйлгээ ажлын өдрүүдэд 15:30 цагаас өмнө хийгдсэн бол 2-3 цагийн дараа ордог. Харин ажлын өдрүүдэд 15:30 минутаас хойш болон амралтын өдөр хийгдсэн гүйлгээ нь дараагийн ажлын өдөр дунджаар 10:00-12:30-н хооронд орно.

Цахим үнэмлэхний лавлагаа болон жолооны үнэмлэхээр данснаас бэлэн зарлага хийх боломжтой юу?

Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх болон хүчинтэй гадаад паспортоор зарлагын гүйлгээ хийнэ. Цахим үнэмлэхний лавлагаа болон жолооны үнэмлэхээр зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй байдаг.

Танай банкинд IBAN код гэж байдаг уу?

IBAN код гэдэг нь Европын орнуудын банкуудад байдаг код бөгөөд та ХХБ-ны SWIFT код ашиглан гадаад гуйвуулга шилжүүлэх хийх, хүлээн авах боломжтой.

Төрийн сангийн данс руу гүйлгээ хийхэд "таны гүйлгээ хийх хугацаа хэтэрсэн байна" гэсэн алдаа заагаад байна.

Төрийн сангийн гүйлгээ зөвхөн ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар хийгддэг.

Гадаад гуйвуулга хийхэд юу юуг анхаарах вэ?

Хүлээн авагчийн тухай мэдээлэл англи хэл дээр байх шаардлагатай бөгөөд Хятадын юанийн гуйвуулга хийхэд хүлээн авагчийн нэрийн хятад ханзын бичиглэлийг заавал хавсаргах шаардлагатай. 

Гадаад гуйвуулга хийгдэх хугацаа

Гадаад гуйвуулга ажлын 1-3 хоногт хийгдэнэ.