Түгээмэл асуулт хариулт

Хадгаламжнаасаа зарлага гаргахад аль салбарт хандах вэ?

Та өөрт ойр байрлах дурын салбарт иргэний үнэмлэх, эсвэл гадаад пасспорттой хандаж хадгаламжийн данснаасаа зарлага гаргах боломжтой.

Хугацаатай хадгаламжийн данснаасаа хэрхэн зарлага гаргах вэ? Хаана хандах вэ?

Хугацаатай хадгаламжийг цуцалсны дараа зарлага гаргах эрхтэй болдог бөгөөд та өөрт ойр байрлах дурын салбарт бичиг баримттайгаа хандаж хадгаламжаа цуцлуулан зарлага гаргах боломжтой.

Хадгаламжийн дансаа аль салбарт хандаж хаах вэ?

Та хадгаламжийн дансаа хаалгах бол өөр ойр дурын салбарт иргэний үнэмлэхтэйгээ хандах хэрэгтэй ба данс хаах шимтгэл нь 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют байна.  

Хадгаламжийн дансанд орлого хийхэд хэдэн хувийн шимтгэл авах вэ?

Хадгаламжийн дэвтрээ гээсэн бол хаанаас авах боломжтой вэ?

Та өөрт ойрхон салбарт иргэний үнэмлэхтэйгээ хандаад авах боломжтой. Хадгаламжийн дэвтэр шинээр авахад 1000 төгрөг байдаг.

Хадгаламжийн хугацаа дууссан үед хугацаагаа хэрхэн сунгах вэ?

Хадгаламжийн дэвтэрт хамтран эзэмшигч нэмээд тодорхойлолт авч болох уу?

Боломжтой. Хамтран эзэмшигч нэмээд 14 хоногийн дотор тодорхойлолт авах бол 50,000 төгрөгийн шимтгэлтэй. 14 хоногоос дээш хугацаанд данс эзэмшиж байгаа бол 4,000 төгрөгийн шимтгэлтэй.

Хамтран эзэмшигчээ яаж хасуулах вэ?

Данс байршиж буй салбар тооцооны төв дээр хоёулаа ирж хамтран эзэмшигчээ хасуулах боломжтой.

Хадгаламжийн данснаасаа зарлага гаргахад хэдэн хувийн шимтгэл авах вэ?

Төгрөг, Ам.доллар, Евро, Юанийн хадгаламжийн данснаас бэлэн зарлага гаргахад шимтгэлгүй боловч Иений хадгаламжийн данснаас бэлэн зарлага гаргахад үнийн дүнгээс 0.3 хувийн шимтгэлтэй.