Түгээмэл асуулт хариулт

Хадгаламжнаасаа зарлага гаргахад аль салбарт хандах вэ?

Та өөрт ойрхон салбарт иргэний үнэмлэх, хадгаламжийн дэвтэртэйгээ хандаад зарлага гаргах боломжтой.

Хугацаатай хадгаламжийн данснаасаа хэрхэн зарлага гаргах вэ? Хаана хандах вэ?

Хугацаатай хадгаламжнаас зарлага гаргахад хадгаламжийн хугацаагаа цуцласны дараа зарлага гаргана. Өөрт ойрхон салбарт иргэний үнэмлэх, хадгаламжийн дэвтэртэйгээ хандаад зарлага гаргах боломжтой.

Хадгаламжийн дансаа аль салбарт хандаж хаах вэ?

Данс байршиж буй салбартаа иргэний үнэмлэх, хадгаламжийн дэвтэртэйгээ хандаад дансаа хаана. Данс хаахад 1000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют байна. Хадгаламжийн данс нээх болон хаахад зөвхөн иргэний үнэмлэхээр үйлчилнэ.

Хадгаламжийн дэвтрээ гээсэн бол хаанаас авах боломжтой вэ?

Та өөрт ойрхон салбарт иргэний үнэмлэхтэйгээ хандаад авах боломжтой. Хадгаламжийн дэвтэр шинээр авахад 1000 төгрөг байдаг.

Хадгаламжийн хугацаа дууссан үед хугацаагаа хэрхэн сунгах вэ?

Хадгаламжийн дэвтэрт хамтран эзэмшигч нэмээд тодорхойлолт авч болох уу?

Боломжтой. Хамтран эзэмшигч нэмээд 14 хоногийн дотор тодорхойлолт авах бол 50 000 төгрөгийн шимтгэлтэй. 14 хоногоос дээш хугацаанд данс эзэмшиж байгаа бол 5000 төгрөгийн шимтгэлтэй.

Хамтран эзэмшигчээ яаж хасуулах вэ?

Данс байршиж буй салбар тооцооны төв дээр хоёулаа ирж хамтран эзэмшигчээ хасуулах боломжтой.

Хадгаламжийн данснаасаа авахад хэдэн хувийн шимтгэл авах вэ?

Хадгаламжийн данснаас бэлэн зарлага гаргахад шимтгэлгүй.