Таны хандаж буй IP :
34.204.183.113
Таны хандаж буй IP: 34.204.183.113

Арилжааны эрх сунгах

Энэхүү үйлчилгээг авснаар та онлайнаар захиалга өгөх, мөнгө хүсэх өргөдөл илгээх боломжтой ба Үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг.


Төлбөрийн нөхцөл

- Та онлайн үйлчилгээний эрх сунгах хүсэлт илгээснээр таны худалдаа хөгжлийн банкин дахь төлбөр тооцооны /арилжааны/ данснаас онлайн үйлчилгээний хураамж болох 0 автоматаар суутгагдах болно.
- Та энэхүү хүсэлтийг илгээсэн өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаанд онлайн үйлчилгээг ашиглах боломжтой болно.

Нууц үг:

Лавлагаа

Онлайн үйлчилгээний эрх Илгээсэн огноо Төлөв Хураамжийн дүн

Арилжааны эрх цуцлах

Та үйлчилгээний эрхээ цуцласнаар захиалга өгөх, мөнгө хүсэх өргөдөл илгээх, судалгаа, шинжилгээ харах эрхүүд хаагдах болно.

Мөн үйлчилгээ үзүүүлэх гэрээний дагуу таны төлбөр буцаагдахгүй болохыг анхаарна уу.


Нууц үг:

Цуцлах