Таны хандаж буй IP :
18.232.127.73

Арилжааны эрх сунгах

Энэхүү үйлчилгээг авснаар та онлайнаар захиалга өгөх, мөнгө хүсэх өргөдөл илгээх боломжтой ба Үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг.


Төлбөрийн нөхцөл

- Та онлайн үйлчилгээний эрх сунгах хүсэлт илгээснээр таны худалдаа хөгжлийн банкин дахь төлбөр тооцооны /арилжааны/ данснаас онлайн үйлчилгээний хураамж болох 0 автоматаар суутгагдах болно.
- Та энэхүү хүсэлтийг илгээсэн өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаанд онлайн үйлчилгээг ашиглах боломжтой болно.

Нууц үг:

Данс цэнэглэх

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”ТӨХХК дэх харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн дансанд мөнгө шилжүүлэх заавар

Анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалга өгөх харилцагч мөнгөн хөрөнгө шилжүүлэх заавар
Банкны нэр Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв /95 кодтой банк/
Дансны дугаар 0071
Хүлээн авагч
Гүйлгээний утга ,
Мөнгөн дүн Нийт үнийн дүн + 1% шимтгэл

Тус данс руу төгрөг бус ам.долларыг андуурч шилжүүлснээс үүсэх үр дагаврыг Үнэт цаасны компани хариуцахгүй тул мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэхдээ зааварчилгааны дагуу анхааралтай, хянаж шилжүүлнэ үү.


Данс цэнэглэх

Харилагчийн номинал дансанд мөнгө шилжүүлэх заавар
Банкны нэр Худалдаа хөгжлийн банк
Дансны дугаар 499 303 886
Хүлээн авагч Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Гүйлгээний утга , ,

Хэрэв та гүйлгээний утга дээр зааврын дагуу регистрийн дугаар болон 9900 эхэлсэн 8 оронтой брокерийн дансны дугаараа бичээгүй эсвэл буруу бичсэн тохиолдолд дансанд мөнгө нь удаж орохыг анхаарна уу!

Лавлагаа

Онлайн үйлчилгээний эрх Илгээсэн огноо Төлөв Хураамжийн дүн

Арилжааны эрх цуцлах

Та үйлчилгээний эрхээ цуцласнаар захиалга өгөх, мөнгө хүсэх өргөдөл илгээх, судалгаа, шинжилгээ харах эрхүүд хаагдах болно.

Мөн үйлчилгээ үзүүүлэх гэрээний дагуу таны төлбөр буцаагдахгүй болохыг анхаарна уу.


Нууц үг:

Цуцлах