Таны хандаж буй IP :
18.212.120.195

МЭДЭГДЭЛ

Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн үнэт цаасны арилжааг идэвхжүүлэх, хөрвөх чадварыг дээшлүүлж, дэд бүтцийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчилж, хоорондын уялдааг сайжруулах зорилгоор “ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАРАА ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ Т+2 ГОРИМ, ТӨЛБӨРИЙН ЭСРЭГ НИЙЛҮҮЛЭЛТ зарчмыг 2020 оны 3 сарын 31-ний өдрөөc эхлэн нэвтрүүлэх шийдвэрийг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо  гаргасан билээ.

Энэхүү үнэт цаасны төлбөр тооцооны шинэ горимд шилжсэнээр харилцагчид анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцохдоо ашигладаг “Арилжааны төлбөр тооцоо ХХК-ийн данс” болон хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оролцохдоо ашигладаг “Клирингийн төлбөр тооцооны дундын данс”-уудыг цаашид ашиглахгүй болох бөгөөд арилжаандаа зөвхөн үнэт цаасны компанийн “ХАРИЛЦАГЧИЙН НОМИНАЛ ДАНС болох 499303886 тоот дансаар дамжуулан оролцох юм.

Иймд, Эрхэм харилцагч та бүхэн 2020 оны 3 сарын 31-ний өдрөөс эхлэн үнэт цаасны арилжаанд оролцохдоо дээрх данснуудын үлдэгдлээ татан авч, харилцагчийн номинал дансанд мөнгөн хөрөнгөө байршуулан арилжаандаа оролцоно уу!

Харилцагчийн номинал дансанд мөнгө шилжүүлэх заавар

Хүлээн авагч  банк

Худалдаа хөгжлийн банк

Дансны дугаар

499303886

Хүлээн авагчийн нэр

Ти Ди Би Капитал ҮЦК

Гүйлгээний утга

Регистрийн Дугаар, 9900****/брокер данс/, утасны дугаар

 

Хэрэв харилцагчийн номинал дансанд мөнгөө байршуулаагүй бол үнэт цаасны худалдан авах захиалга өгөх боломжгүйг анхаарна уу!

 

Хамтын ажиллагаанд талархсан

 “Ти Ди Би Капитал ҮЦК” ХХК

 

Арилжааны эрх сунгах

Энэхүү үйлчилгээг авснаар та онлайнаар захиалга өгөх, мөнгө хүсэх өргөдөл илгээх боломжтой ба Үйлчилгээний хураамж 0 төгрөг.


Төлбөрийн нөхцөл

- Та онлайн үйлчилгээний эрх сунгах хүсэлт илгээснээр таны худалдаа хөгжлийн банкин дахь төлбөр тооцооны /арилжааны/ данснаас онлайн үйлчилгээний хураамж болох 0 автоматаар суутгагдах болно.
- Та энэхүү хүсэлтийг илгээсэн өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаанд онлайн үйлчилгээг ашиглах боломжтой болно.

Нууц үг:

Данс цэнэглэх

“Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв”ТӨХХК дэх харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн дансанд мөнгө шилжүүлэх заавар

ЭТТ ХК-ийн ТӨГРӨГийн бондын захиалга өгөх харилцагч мөнгө хөрөнгө шилжүүлэх заавар
Банкны нэр Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв /95 кодтой банк/
Дансны дугаар 0071
Хүлээн авагч
Гүйлгээний утга ,
Мөнгөн дүн Нийт үнийн дүн + 1% шимтгэл

Тус данс руу төгрөг бус ам.долларыг андуурч шилжүүлснээс үүсэх үр дагаврыг Үнэт цаасны компани хариуцахгүй тул мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэхдээ зааварчилгааны дагуу анхааралтай, хянаж шилжүүлнэ үү.


Данс цэнэглэх

Харилагчийн номинал дансанд мөнгө шилжүүлэх заавар
Банкны нэр Худалдаа хөгжлийн банк
Дансны дугаар 499 303 886
Хүлээн авагч Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК
Гүйлгээний утга , ,

Хэрэв та гүйлгээний утга дээр зааврын дагуу регистрийн дугаар болон 9900 эхэлсэн 8 оронтой брокерийн дансны дугаараа бичээгүй эсвэл буруу бичсэн тохиолдолд дансанд мөнгө нь удаж орохыг анхаарна уу!

Лавлагаа

Онлайн үйлчилгээний эрх Илгээсэн огноо Төлөв Хураамжийн дүн

Арилжааны эрх цуцлах

Та үйлчилгээний эрхээ цуцласнаар захиалга өгөх, мөнгө хүсэх өргөдөл илгээх, судалгаа, шинжилгээ харах эрхүүд хаагдах болно.

Мөн үйлчилгээ үзүүүлэх гэрээний дагуу таны төлбөр буцаагдахгүй болохыг анхаарна уу.


Нууц үг:

Цуцлах