Хүсэлт

ПОС терминал захиалах хүсэлт

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ


Хүсэлт илгээх салбар / Requesting branch:


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦЭГИЙН ХАЯГ / MERCHANT ADDRESS